Odběr vzorků z bioreaktoru (vzorkování) aseptickou metodou

Odběr vzorků z bioreaktoru (vzorkování) aseptickou metodou

Super Safe Sampler je systém určený pro odběr malého množství vzorku z kultivační nádoby fermentoru s možností opakování odběrů a je samozřejmě sterilizovatelný v autoklávu. I přes jednoduchou konstrukci umožňuje sterilní odběr vzorků bez použití laminárního boxu, nevzniká zde problém s tzv. mrtvým objemem a navíc není potřeba použití jehel k propichování membrán. 

Geniálně jednoduchý systém pro odběr vzorků však není omezen pouze na fermentor značky INFORS HT, ale lze jej uplatnit de facto u bioreaktoru jakéhokoliv jiného výrobce. 

Stručný popis

Samotný Super Safe Sampler je hadička (5) s rozbočkou typu T (4) na které je dvojice spojovacích ventilů (2). Na bočním výstupu je pak namontovaný zpětný ventilek (3) pro připojení injekční stříkačky se závitem. 

Super Safe Sampler - popis jednotlivých částí systému pro odběr vzorků z bioreaktoru

Součástí balení je dále ještě vzduchový filtřík, injekční stříkačka se závitem pro nabrání vzorku a jedna klasická injekční stříkačka sloužící pro natažení a média z kultivační nádoby a pro zpětný tah za účelem vyprázdnění hadiček. 

V praxi

Příprava před sterilizací

Připojení Super Safe Sampleru k nádobě fermentoru

Ještě před sterilizací se Super Safe Sampler upevňuje na kultivační nádobu, podobně jako tomu je u klasických peristaltických čerpadel, kdy sterilizace probíhá spolu s kultivační nádobou. Pro připojení k nádobě slouží klasická průchodka v PG 13.5 portu na víku nádoby. Jde vlastně o stejný typ, jako je použitý pro připojení vzdušnění média.

V průběhu sterilizace nejsou připojeny injekční stříkačky. Ty se připojí až po vyjmutí kultivační nádoby z autoklávu. 

Zabalení vzorkovacího systému do alu fólieStejně jako výstupy z reagenčních lahviček, je vhodné oba konce Super Safe Sampleru obalit alu fólií, která zabrání kondenzaci vody na vzduchovém filtru a zajišťuje sterilitu zpětného ventilku. Při práci s patogeny je také vhodné přeškrtit hadičku vedoucí do kultivační nádoby jednou ze svorek, které jsou dodávány spolu s bioreaktorem. 

Po skončení sterilizace je možné rovnou připojit injekční stříkačky nebo lze použít sterilní čepičky, které však nejsou dodávány spolu se Super Safe Samplerem, ale objednávají se zvlášť. 

Odběr vzorků

Když dojde na odběr vzorků, je nejprve potřeba sejmout sterilní čepičky, pokud jsou použity. Jestli jste nepřipojovali stříkačky ihned po vyjmutí z autoklávu, je vhodné provést nejprve desinfekci obou přípojek a teprve poté připojit injekční stříkačky. 

Odebírání vzorků během fermentace v bioreaktoru pomocí Super Safe Sampleru

Injekční stříkačky jsou spotřební materiál, určené k jedinému použití. V případě potřeby je možné odběrovou stříkačku se závitem nahradit stříkačkou s jiným objemem. Běžně jsou na trhu k dostání odběrové stříkačky od 1 do 60 ml. 

Jako první se připojuje odběrová stříkačka (červená) na zpětný ventilek. Stačí jemně zatáhnout za píst stříkačky a tím nabrat požadovaný objem vzorku. Je dobré pamatovat, že píst by se neměl natahovat až na samý okraj stříkačky, protože tato rezerva bude posléze potřeba k odstranění mrtvých objemů. 

Propláchnutí cesty Super Safe Sampleru zpět do bioreaktoru

S připojenou odběrovou stříkačkou můžeme připojit stříkačku určenou pro zpětný tah a vyprázdnění hadiček od média. Samozřejmě je vhodné naplnit tuto stříkačku sterilním vzduchem. Když je stříkačka připojená, stačí pomalu stlačit píst a tím dojde k vyprázdnění hadičky Super Safe Sampleru zpět do kultivační nádoby. V případě potřeby lze opakovat - odpojit, naplnit vzduchem a znovu připojit. Pokud je ale použitý stejný objem jako u odběrové stříkačky, mělo by dojít k téměř úplnému vyprázdnění hadiček. 

V odbočce vedoucí k odběrové stříkačce stále máme trochu média. Nyní využijeme rezervu odběrové stříkačky, kterou jsme si předtím ponechali a dotáhneme její píst až maximální možnou míru. To způsobí, že i zbytečky média v hadičce budou nataženy do odběrové stříkačky a nezůstanou v Super Safe Sampleru. 

Jako poslední krok zbývá odšroubovat odběrovou stříkačku s nabraným vzorkem média. Podle uvážení je možné použít další sterilní čepičku pro zakrytí vstupu do stříkačky, avšak průměr je tak malý, že ani otvorem směrem dolů nabraná kapalina nevyteče. 

Závěr

Tím máme odebraný vzorek - bez kontaminace. Při opakování odběru se samozřejmě používá stále jeden Super Safe Sampler. Výrobce doporučuje při dalších odběrech nabrat vzorek odběrovou stříkačkou a zatlačením pístu jej hned vstříknout zpět do kultivační nádoby a až poté nabrat "ostrý" vzorek. Eliminuje se tím možnost, že v Super Safe Sampleru zůstalo minimální množství z původního vzorkování bioreaktoru a to by ovlivnilo další vzorek. 

Odběr vzorků Super Safe Sampler

Odběr vzorků Super Safe Sampler

Geniálně jednoduchý, aseptický odběr vzorků

Důkazem kvality značky není jen zpracování produktů, ale rovněž schopnost inovac...

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.