Izolační ventil

Izolační ventil v lyofilizátoru Ultra (VirTis)Izolační ventil, anglicky Isolation Valve nebo zkráceně ISO Valve, je přepážka mezi komorou a kondenzorem v lyofilizátoru. Může být ovládán pneumaticky stlačeným vzduchem nebo elektricky, jako tomu je v případě modelů 24DX48 a 36DX66.

Izolační ventil může plnit několik funkcí. U přístroje, který je zabudován do přepážky čistých prostor odděluje servisní zázemí od čistých prostor, když jsou otevřena dvířka kondenzoru, např. při čištění. U výrobních přístrojů (pro lyofilizaci ovoce nebo květin) může být oddělení kondenzoru vhodné pro odstranění nashromážděného ledu, aniž by bylo nutné proces lyofilizace přerušovat.

Spolu s programovým výbavením se může během procesu ventil otevírat a zavírat. Čidlo za ventilem pak měří průtok částic vody při otevření ventilu a tím detekuje míru vysušení produktu.

Obrázek vpravo: Průhled z komory do kondenzoru - uprostřed je otevřený izolační ventil (záklopka)

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.