Výhoda web-based řešení ve vztahu k eve®

Karel Schmiedberger ml. 11.06.2019 Novinky výrobců
Výhoda web-based řešení ve vztahu k eve®

Úvod

Rozvoj výkonných moderních prohlížečů a rozšíření mobilních platforem pozměnily způsob fungování programů a ukládání dat. Koncepty jako “web-based” řešení a „cloud“ jsou běžně používané výrazy, které je obtížné definovat. Níže představujeme stručné definice obou fenoménů, které mohou posloužit jako rámec pro diskusi o výhodách využívání těchto konceptů v případě softwaru bio procesů.

Termín „web-based“ odkazuje k softwaru, v němž je přístup do databáze zajištěn lokálně nebo vzdáleně skrze síťové připojení, a který běží v prohlížeči. Tyto aplikace nemusí být lokálně instalovány v počítači uživatele: jejich chování se podobá spíše fungování serveru, a prohlížeč zde figuruje jako klient. V každodenním používání to například zahrnuje elektronickou poštu (jako Google e-mail, internetové bankovnictví atd.) a také početnou skupinu online her. Na velikosti a rozměru programu běžícího na serveru nezáleží, může jít o sofistikovaný management bio procesů i o jednoduchou aplikaci pro mobilní telefony. Program na sebe pak bere podobu webového prohlížeče, který je v současnosti většině lidí dobře známý. Poskytuje tak univerzální operační prostředím, které přesahuje typ zařízení, jeho operační systém i specifický webový prohlížeč. V době, kdy je internet využíván častěji z mobilního zařízení než ze stolního počítače, je s webovou aplikací seznámena většina lidí.

“Cloud” jde s “web-based” řešením ruku v ruce. Cloud computing jednoduše znamená ukládání dat a programů přes lokální síť nebo přes internet místo jejich uložení na hard disk počítače. Přístup k informacím skrze malou lokální síť namísto internetu lze vágně nazvat jako využívání lokálního cloudu, přestože zde není nic ukládáno vzdáleně na servery třetí strany. Hlavní výhoda pro typické uživatele je, že se nemusí starat, kde se nachází, když potřebují mít přístup k datům, nebo kde se nachází samotná data.

V případě software bio procesů internetová databáze nabízí pro mnoho uživatelů najednou rychlý přístup s jednoduchým a známým uživatelským prostředím. Velké množství uživatelů nyní vyžaduje rychlý a zabezpečený přístup k bio-procesům i z kanceláře či domova a z různých zařízení. 

Popis výhod

Přístup odkudkoli

Přístup k datům v reálném čase přes síť zevnitř organizace nebo zvenčí přes internet zlepšuje efektivitu a podporuje využití generovaných dat.

Na rozdíl od běžných aplikací jsou internetové databáze přístupné kdykoliv, odkudkoliv a skrze jakékoliv zařízení s připojením k internetu. Je tak na uživatelích, kdy a odkud se rozhodnou k informacím přistupovat.

Tato řešení také otevírají nové možnosti jako globální týmy, práce z domova a spolupráci v reálném čase. Koncept práce z jednoho počítače na pevném místě je s web-based aplikacemi minulostí.

Jednoduché rozšíření a škálování pro osobní projekty

Počet osob s přístupem k programu se může časem měnit, aniž by si noví uživatelé museli software instalovat. Škálovatelnost programu umožňuje postupné zvětšování projektu a přesun k přístupu založenému na “Big Data”. Tento přístup je zároveň velmi hospodárný. Do programu eve® softwaru pro bio procesy běžícího na centrálním serveru mohou být zařazeni jak jednotliví uživatelé, tak celé projekty. To vše je možné, aniž by uživatelé, kteří mají přístup skrze prohlížeč, museli vynaložit úsilí poté, co již mají přihlašovací údaje. Uživatelé mohou být flexibilně přidáváni a odebírání dle potřeb. Přidání nového hardwaru je řešeno prostřednictvím různých částí funkcí pro přidělování zdrojů programu eve®. Takto flexibilně působí na množství typů přístrojů.

 

Dostupný z mnoha platforem a zařízení

Webové prohlížeče jsou dostupné ze stolních počítačů, tabletů i mobilních telefonů, z nichž každý může být použit pro připojení k datům bio procesů. To vše je také nezávislé na používaném operačním systému, což umožňuje rozmanitost a výběr počítačových platforem. Díky rozvoji programu eve® software pro bioprocesy k moderním internetovým standardům může být k připojení uživatele k programu využito mnoho prohlížečů fungujících na velkém množství elektronických zařízení. K tomu není nutná žádná instalace nebo konfigurace uživatelem mimo vložení internetového protokolu a IP adresy (e.g.169.254.83.180) pro přístup do lokální sítě.

 


 Obrázek 1. Prohlížeče oficiálně podporující eve®

 

Bezpečnostní prvky

Web-based řešení jsou často modernější a na bezpečnosti si zakládají. Připojení zvenčí k místní síti může být omezeno a po uživatelích může být vyžadováno, aby se řídili běžnými postupy k minimalizování rizika neautorizovaného přístupu. K jádru eve® lze přidat mnoho dalších bezpečnostních prvků zvolením modulu Manegement uživatelů a Reporting. Tyto bezpečnostní prvky jsou zvláště relevantní při vzdáleném přístupu skrze internet a zahrnují:

 

  • Silná hesla jsou hůře hackovatelná/nabouratelná metodou „útoku hrubou silou“

  • Limit na možnost počtu pokusů k přihlášení s následujícím zablokováním

  • Expirace hesla ke snížení potenciálního rizika bezpečnostního prolomení hesla

  • Listina povolených IP adres, aby měla k softwaru přístup pouze určená zařízení

 

Společné webové a síťové standardy pro zvýšení interoperability

Díky užití síťových složek, struktuře společných protokolů a internetovému přenosu informací bio procesu je jednodušší se spojit s vnějšími zdroji dat.

Program eve® bioprocess software využívá webové standardy pro uživatelsky přívětivé prostředí a pro snadné osvojení novými uživateli. Použití standardních typů souborů také usnadňuje manipulaci s daty v prohlížeči. Srdcem eve® je NoSQL databáze, což umožňuje shromáždění všech informací z bio procesů na jednom místě. Pro přístup k datům tohoto typu přes společné protokoly a standardy již existuje velké množství nástrojů, například REST API nebo komunikace přes rozhraní OPC (zahrnující i poslední OPC UA protokol pro přidané zabezpečení). Obrázek 2. Ukazuje relevantní část interakcí v eve®, které profitují z internetového přístupu.

 

Závěr

Software eve pro bio procesy představuje novou generaci využití moderních webových a síťových standardů pro flexibilní a zabezpečené propojení uživatelů a vybavení. Způsob, jakým jsou data bio procesů strukturována, umožňuje s nimi pracovat a analyzovat je pomocí nástrojů pro Big Data. V budoucnu tato možnost pomůže lepšímu porozumění zkoumaných procesů a jejich řízení v reálném čase. To, že je koncept Big Data často spojen s "Cloudem", odráží fakt, že uložení takto rozsáhlých dat vyžaduje velkou serverovou kapacitu a přístup uživatelů z různých konců světa a v různém počtu. Mnoho Cloudových řešení pro farmaceutický průmysl bude možná ve skutečnosti využíváno jen zevnitř lokálních sítí organizací.


To nás přivádí k druhému centrálnímu bodu tohoto článku: významu web-based řešení v aplikaci na software bio procesů. Nejjednodušší definice je také nejšířeji aplikovatelná: je to uživatelské rozhraní, které je založeno na webových standardech a běží v rámci prohlížeče. Bio procesu eve® postačuje jednorázová instalace na centrální server. Klíčovými součástmi tohoto přístupu jsou cenově dostupné, škálovatelné a snadno pochopitelné metody přístupu ke všem datům z bio procesů – rychle a odkudkoliv – v kontrastu s limitovanými datovými hodnotami dostupnými z většiny Supervisory Cotrol and Data Acquisition (SCADA) balíčků.


Software eve®: softwarová platforma pro bioprocesy může být využíván jediným uživatelem a zařízením, nebo velkou organizací s velkým množství uživatelů a zařízení. Pointou je, že se jedná o stejný software, ale liší se pouze škála užití: výhody platí v obou případech. Benefity moderních webových standardů a protokolů jsou součástí toho, co motivuje rozdílná užití tohoto softwarového balíčku.


Článek je přejat z webu výrobce INFORS HT, jeho autorem je Dr. Tony Allman, Produktový manažer společnosti.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.